Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Neovlaštena uporaba bilo kojeg dijela ove stranice s vlastitim sadržajem smatra se kršenjem autorskih prava  i podliježe tužbi.

Sadržaj na web stranici može se mijenjati, posuđivati, prodavati ili distribuirati samo uz dopuštenje vlasnika. Ako korisnik smatra da su  povrijeđena njegova autorska prava, dužan je o tome izvijestiti vlasnika ove web stranice.

Ako drugi medij prenosi sadržaj ovdje objavljen,  mora jasno naznačiti izvor sadržaja. Ako se sadržaj sa web stranice vigus.hr prenosi na drugi digitalni medij, mora se staviti poveznica (link) prema tom sadržaju na našoj stranici.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka vlasnika  portala. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na  portalu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.